Våra partners

Syftet med våra partners är att inleda ett långsiktigt affärsmässigt samarbete mellan parterna. Parterna skall verka för tillväxt och konkurrenskraft på marknaden mot installatörer som vill öka sina affärsvolymer inom området certifierade säkerhetsanläggningar. Målet är att installatören skall kunna växa inom segmentet befintliga kunder. Tillsammans med Secpart och partners bygger vi komplexa säkerhetsanläggningar och skapar trygghet för slutanvändaren.

Partners
Ahlsell
Assa
ELIT Blekinge
Eltek
Hedengren
Honeywell
JML System
RCO
SAC
Schnider
Siemens
Alla rättigheter tillhör secpart.se © 2019. Webbdesign och produktion av Webitfuture.