Brandlarm

Ett brandlarmssystem som detekterar eld och värme på ett tidigt stadium kan vara skillnaden mellan liv och död. Brandlarmsystemets uppgift är att i tid detektera en brandhändelse och på så vis minimera följdverkningarna i form av liv och förstörd egendom.

Alla rättigheter tillhör secpart.se © 2021.