CCTV

Att använda kamera som hjälpmedel vid övervakning är en säkerhetsteknik och metod som är av allt större betydelse, den primära avsikten är att avskräcka men även att dokumentera olika typer av händelser.

Alla rättigheter tillhör secpart.se © 2021.