Inbrottslarm

Det effektivaste sättet att förebygga brott är att ha ett pålitligt inbrottslarm.

Ett inbrottslarm är ofta ett nödvändigt komplement till ett befintligt mekaniskt skydd. Inbrottslarmet skall förutom att vara avskräckande även detektera när det mekaniska skyddet bearbetas och snabbt visa om obehöriga gör intrång i larmade lokaler. Ett utlöst larm kan starta larmklockor, sirener, tv-övervakning eller andra förbestämda åtgärder.

Alla rättigheter tillhör secpart.se © 2021.