El-service

Vi finns i din närhet, med våra kontor i Karlskrona och Växjö täcker vi in sydöstra Sverige och kan snabbt ge dig den service som du behöver. Inget uppdrag är för stort eller för litet. Våra kunniga tekniker har en bredd och erfarenhet genom många års arbete i El branschen.

Vi har genom åren haft uppdrag mot kommunavtal, landsting och försvaret. Och genom våra serviceavtal kontrollerar vi teknikstatusen på din anläggning så den fungerar som den skall .

Entreprenad

Secpart har personal med 30års erfarenhet att driva komplexa el-entreprenader och har många referens objekt där vår personal medverkat. Vi har projektledare och montörer som utfört installationer för el, tele, data och säkerhet i objekt som värmekraftverk, stora event Arenor ,sjukhus ,skolor och bostäder.

Vår konstruktions och kalkylavdelning hjälper dig med att ta fram fast pris för ditt projekt och kan hjälpa till med budgetanalys för kommande investeringar.Vår specialitet är totalentreprenader där vår erfarenhet kommer till sin rätt att erbjuda dig bästa möjliga tekniska lösning inom ramen för din budget.

Alla rättigheter tillhör secpart.se © 2022.