Vi har certifierade partners

Godkänd Anläggarfirma – Inbrottslarm

För inbrottslarmsinstallationer  har Secpart polistillstånd, samt flera partners för många på marknadens olika fabrikat som är Certifierade som Anläggarfirma av Svensk Brand & Säkerhetscertifiering enl. norm SSF 1015 i larmklass I-II.

Godkänd Anläggarfirma – Brandlarm

Secpart samarbetar med partners för många olika fabrikat som är av Svensk Brand & Säkerhetscertifiering Certifierad Anläggarfirma enligt Norm SBF 1008:2. I första hand jobbar vi med Notifier och Eltek.
Våra tekniker har erfarenhet och mer än 200 installationer som dom dagligen sköter service och underhåll på.
Mathias Jäghagen är sakkunnig och Behörig Ingenjör Brandlarm på Secpart enligt norm SBF 1007:3

Alla rättigheter tillhör secpart.se © 2020.