Vi är certifierad anläggarfirma för Inbrottslarm och Brandlarm

Godkänd Anläggarfirma – Inbrottslarm

Secpart har polistillstånd och är Certifierad som Anläggarfirma av Svensk Brand & Säkerhetscertifiering enl. norm SSF 1015 i larmklass II ( Nr 20-376).
Tony Andersson är sakkunnig och Behörig Ingenjör Inbrottslarm på Secpart enligt norm SSF 1015

Godkänd Anläggarfirma – Brandlarm

Secpart är av Svensk Brand & Säkerhetscertifiering Certifierad Anläggarfirma enligt Norm SBF 1008:2 ( Nr 19-441).
Vi samarbetar med partners för många olika fabrikat men i första hand jobbar vi med Notifier och Eltek.
Våra tekniker har erfarenhet och mer än 200 installationer som dom dagligen sköter service och underhåll på.
Mathias Jäghagen är sakkunnig och Behörig Ingenjör Brandlarm på Secpart enligt norm SBF 1007:3

Alla rättigheter tillhör secpart.se © 2021.